O prywatnej opiece domowej

Usługi i czynności opiekuna medycznego komercyjnie jest sprawowany w sposób fachowy z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami oraz z zachowaniem najwyższych standardów opieki medycznej. Świadczenia są realizowane w dni powszednie jak również dni świąteczne i weekendowe całodobowo.