O pielęgniarskiej opiece NFZ

Zakład  realizuje  czynności  wykonywane przez pielęgniarską opiekę długoterminową zgodnie z Zarządzeniem Prezesa nr 45  z dnia 30.05.2018 r.

Rejestracja pacjentów  odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00 lub telefonicznie pod numerami: 514-600-222, 34 343-58-57.

Świadczenia pielęgniarskie są realizowana codziennie od 8.00 -20.00