Czynności pielęgniarki

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ wg. Załącznika nr 8 do zarządzenia 87/2013/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 18 grudnia 2013 r.

1. Wykonanie kwalifikacji pacjenta na podstawie skierowania do objęcia pielęgniarskąopieką długoterminową – ustalenie problemów pielęgnacyjnych i indywidualnego planu opieki

2. Założenie sondy żołądkowej lub dwunastniczej

3. Wykonanie opatrunku w sposób sterylny

4. Założenie cewnika do pęcherza moczowego u kobiet i jego usunięcie; wymiana założonego cewnika

5. Podanie leków w formie iniekcji śródskórnej, podskórnej i/lub domięśniowej

6. Podanie leków w formie iniekcji dożylnej

7. Przetoczenie płynów infuzyjnych i/lub podanie leków w kroplowym wlewie dożylnym

8. Zastosowanie drenażu ułożeniowego

9. Inne (nie wymienione w pkt. 2.) czynności zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne wykonane zgodnie z ustalonym planem opieki, u pacjenta z oceną 0-15 punktów wg skali Barthel.

10. Inne (nie wymienione w pkt 2.) czynności zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne wykonane zgodnie z ustalonym planem opieki, u pacjenta z oceną powyżej 15 punktów wg skali Barthel.