Wymagane dokumenty

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą by zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie, niezdolni do samoopieki  i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.

Potrzebne dokumenty do objęcia pacjenta opieką długoterminową:

  1. Skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (kliknij aby pobrać)
  2. Karta oceny świadczeniobiorcy z podpisem lekarza i pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego (kliknij aby pobrać)

Zakład świadczy profesjonalne usługi z zakresu wykonywania wszelkiego typu iniekcji, zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach, zakładanie i usuwanie cewnika, płukanie pęcherza moczowego, pielęgnacja pacjenta z tracheostomią. U pacjentów wymagających prowadzenia działań rehabilitacyjnych  zarejestrowanych w zakładzie za okazaniem skierowania od  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, możliwość prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych.