Wymagane dokumenty

Wymagana jest tylko kserokopia wypisu pacjenta.